Dotace

Čerpání státních neinvestičních prostředků za rok: 2020

PROGRAM státní podpory sportu - dotační neinvestiční program

Program MŮJ KLUB 2020

Rozhodnutí č.: SPORT-2-B-4841/2020

Dodatky č.:

Celková dotace v Kč: 166.650,-


Z programu MŮJ KLUB 2020 MŠMT na rok 2020 nám byla poskytnuta dotace ve výši 166.650,- Kč. Tyto prostředky byly použity na zajištění činnosti mládežnických fotbalových mužstev našeho oddílu v rámci projektu Podpora mládežnického sportu a zajištění provozu sportovního areálu SK Stehelčeves v roce 2020. V současné době má náš klub 136 aktivních členů, do 23.let máme 98 členů (což je nárůst proti loňskému roku o 15%) z toho je 24 dívek. Některé z nich byly nominovány v minulých letech do reprezentačního výběru. Naši hráči jsou pravidelně vybíráni do mládežnických výběrů OFS Kladno. Máme družstvo dospělých, hraje momentálně lll. třídu a futsalové družstvo, které hraje okresní soutěž ll. třídy.

Prostředky byly použity v souladu s účelem smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. Konkrétní částky a použití předkládáme ve vyúčtování této dotace.

Prostředky ve výši 166.650,- Kč jsme použili na provozní náklady.

Materiálové náklady ve výši 132.362,- Kč byly využity na drobné sportovní vybavení (obnova fotbalových dresů, kompresor) a údržbu hřiště (PHM do sekačky a spotřeba vody atd.) a provozní náklady ve výši 34.288,- Kč. (cestovné na zápasy, pronájem hřiště a startovné)

Díky poskytnuté dotaci se nám podařilo zkvalitnit tréninkový proces a prostředky jsme mohli použít pro příklad na obnovu hlavní hrací plochy.

Datum: 13.2.2021

Zpracoval: Vratislav Kaválek

Schválil: Vratislav Kaválek


Čerpání státních neinvestičních prostředků za rok: 2019

PROGRAM státní podpory sportu - dotační neinvestiční program

Program MŮJ KLUB 2019

Rozhodnutí č.: SPORT-2-B-4298/2019

Dodatky č.:

Celková dotace v tis. Kč: 154.000,-


Z programu MŮJ KLUB 2019 MŠMT na rok 2019 nám byla poskytnuta dotace ve výši 154.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na zajištění činnosti mládežnických fotbalových mužstev našeho oddílu v rámci projektu Podpora mládežnického sportu a zajištění provozu sportovního areálu SK Stehelčeves v roce 2019. V současné době má náš klub 123 aktivních členů, do 23.let máme 85 členů (což je nárůst proti loňskému roku o 29%) z toho je 19 dívek. Některé z nich byly nominovány do reprezentačního výběru. Máme družstvo dospělých hraje momentálně lll. třídu a futsalové družstvo, které hraje okresní soutěž ll.třídy.

Prostředky byly použity v souladu s účelem smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. Konkrétní částky a použití předkládáme ve vyúčtování této dotace.

Prostředky ve výši 154.000,- Kč jsme použili na provozní náklady.

Materiálové náklady ve výši 57.638,- Kč byly využity na drobné sportovní vybavení (2ks fotbalových branek, lajnovačka) a údržbu hřiště (PHM do sekačky a spotřeba vody atd.) a provozní náklady ve výši 96.362,- Kč. (cestovné na zápasy, pronájem sálu a startovné)

Díky poskytnuté dotaci se nám podařilo zkvalitnit tréninkový proces a prostředky, které jsme proplatili, jako náhradu za cestovné na zápasy jsme mohli použít na údržbu nejen hrací plochy, ale i okolí našeho areálu jako třeba oprava sítě za brankou, nebo opravy laviček.

Datum: 13.8.2020

Zpracoval: Vratislav Kaválek

Schválil: Vratislav KaválekČerpání státních neinvestičních prostředků za rok: 2018

PROGRAM státní podpory sportu - dotační neinvestiční program

Program MŮJ KLUB

Rozhodnutí č.: 502018_2B_0821

Dodatky č.:

Celková dotace v tis. Kč: 72.500,-

Z programu MŮJ KLUB MŠMT na rok 2018 nám byla poskytnuta dotace ve výši 72.500,- Kč. Tyto

prostředky byly použity na zajištění činnosti mládežnických fotbalových mužstev našeho oddílu

v rámci projektu Sport pro děti a mládež. V sezóně 2018/19 máme přihlášeny dva mládežnické týmy

v okresních soutěží pořádaných OFS Kladno a dva týmy, které se zúčastňují neoficiálních turnajů

s týmy z okolních klubů. Dále se naše řady stále rozšiřují.

Prostředky byly použity v souladu s účelem smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně

souvisejících s realizací účelu dotace. Konkrétní částky a použití předkládáme ve vyúčtování této

dotace.

Prostředky ve výši 20.000,- Kč jsme využili na osobní náklady (mzdové náklady pro trenéry

mládežnických mužstev a odvody).

Prostředky ve výši 52.500,- Kč jsme použili na provozní náklady.

Materiálové náklady ve výši 34.596,- Kč byly využity na drobné sportovní vybavení a údržbu hřiště

(PHM do sekačky a kačeny, čerpadlo, hnojivo atd.) a provozní náklady ve výši 17.904,- Kč. (cestovné

na zápasy a startovné)

Díky poskytnuté dotaci se nám podařilo zkvalitnit tréninkový proces a prostředky, které jsme

proplatili, jako náhradu za cestovné na zápasy a prostředky vynaložené na mzdy, jsme mohli použít

na údržbu nejen hrací plochy, ale i okolí našeho areálu a nakoupit více sportovního vybavení (novou

pračku na praní dresů).

Datum: 1.4.2019

Zpracoval: Vratislav Kaválek

Schválil: Vratislav Kaválek


Čerpání státních neinvestičních prostředků za rok: 2017

Program č.:VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Rozhodnutí č.: 502017_8_2113

Dodatky č.:

Celková dotace v tis. Kč: 92.000,-

Z programu VIII. MŠMT na rok 2017 nám byla poskytnuta dotace ve výši 92.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na zajištění činnosti mládežnických fotbalových mužstev našeho oddílu v rámci projektu Vedení mládeže do 18.let. V současné době máme dva mládežnické týmy, které se zúčastňují okresních soutěží pořádaných OFS Kladno a dva týmy, které se zúčastňují neoficiálních turnajů s týmy z okolních klubů.

Prostředky byly použity v souladu s účelem smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. Konkrétní částky a použití předkládáme ve vyúčtování této dotace.

Prostředky ve výši 40.000,- Kč jsme využili na osobní náklady (mzdové náklady pro trenéry mládežnických mužstev a odvody na sociální pojištění).

Prostředky ve výši 52.000,- Kč jsme použili na provozní náklady.

Materiálové náklady ve výši 15.688,- Kč byly využity na drobné sportovní vybavení a nemateriálové vybavení ve výši 36.312,- Kč. (cestovné na zápasy - 21.312,- Kč a cestovné na soustředění mládeže - 15.000,- Kč)

Díky poskytnuté dotaci se nám podařilo zkvalitnit tréninkový proces a prostředky, které jsme proplatili, jako náhradu za cestovné na zápasy jsme mohli použít na údržbu hrací plochy, na kterou bychom jinak finanční prostředky neměli.

Zaplacením cestovného na soustředění se zlevnila konečná cena, kterou za soustředění hradili rodiče. Umožnili jsme tím i účast dětí ze sociálně slabších rodin.

Datum: 12.2.2018

Zpracoval: Vratislav Kaválek

Schválil: Vratislav Kaválek


Čerpání státních neinvestičních prostředků za rok: 2016

Program č.: VIII - Organizace sportu v SK a TJ

Rozhodnutí č.: 502016_8_2531_A

Dodatky č.:

Celková dotace v tis. Kč: 29.000,- 

finanční částky uvedené v celkové tabulce vyúčtování:

a) spotřeba materiálu - výstroj a výzbroj:

b) mzdové náklady zaměstnanců

náklady na služby trenérů: Text komentáře: 

a) sada - tréninková dětská trička s potiskem SK 100 ks

b) mzdové náklady trenérů mládeže

Vratislav Kaválek - 9.600,- Kč v rozsahu 160h, trénování mládeže v období od 1.3.2016 - 30.11.2016

Michal Kořínek - 7.800,- Kč v rozsahu 130h, trénování mládeže v období od 1.3.2016 - 30.11.2016 

Počet zapojených dětí 51.

Procentuální čerpání mzdových nákladů je 60%. 

Datum: 30.1.2017

Zpracoval: Marcela Rytířová

Schválil: Vratislav Kaválek