S radostí oznamujeme, že dnes jsme slavnostně otevřeli naše nové dětské hřiště!

01.06.2023

Tento dlouho očekávaný okamžik je důležitý milník pro náš klub Hřiště je plné různých herních prvků, které splňují nejvyšší bezpečnostní standardy. Skluzavky, prolézačky, houpačky a další zábavné prvky jsou připraveny na to, aby poskytovaly nezapomenutelné zážitky a podporovaly zdravý pohyb a rozvoj dětí.

Toto hřiště bylo vybudováno díky společnému úsilí a podpoře celé naší komunity. Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a všem, kteří přispěli svou prací, časem nebo finančními prostředky. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali!Jsme nadšení, že jsme vytvořili prostředí, které dětem umožní nejen fyzickou aktivitu, ale také rozvíjení sociálních dovedností a přátelství.

Chtěli bychom vás upozornit na několik důležitých pravidel, která je třeba na hřišti dodržovat, abychom zajistili bezpečí a pohodu všech dětí a jejich rodin.

1. Na našem hřišti platí zákaz kouření. Chceme vytvořit prostředí, které je zdravé a bezpečné pro děti, a kouření může představovat riziko pro jejich zdraví. 

2. Je zakázáno nošení sklenic na hřišti. Sklo může představovat vážné nebezpečí pro děti, protože se může rozbít a způsobit poranění. Prosíme, abyste na hřiště nepřinášeli žádné předměty ze skla a používali pouze bezpečné a vhodné nádoby pro pití, například plastové lahve.

3. Zákaz vstupu se psy

Důrazně vás žádáme, abyste dodržovali tato pravidla, abychom mohli všem dětem a rodinám poskytnout prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a pohodlně. Je to naše společná odpovědnost a přispěje to k dlouhodobému udržení hřiště jako místa radosti a zábavy pro všechny.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel. SK Stehelčeves