Vážení přátelé, příznivci fotbalu

02.03.2022

Vážení přátelé, příznivci fotbalu,

jak již několik týdnů avizujeme, tento rok oslaví náš sportovní klub významné jubileum. Uplyne 100 let od vzniku prvního fotbalového klubu v obci a my bychom rádi toto kulaté výročí patřičně oslavili.

Na 25. 6. máme v plánu připravit pro veřejnost den plný sportovních zážitků, spojených s kulturním vyžitím. Pro děti bychom chtěli nachystat spousty zábavných atrakcí, pro dospělé, krom podívané na fotbalová utkání, uspořádat tombolu se zajímavými cenami, a to vše za doprovodu příjemné hudby a den zakončit dobrou kapelou. Určitě nebude chybět chutné jídlo a pití, možnost zakoupení prezentů, ale i seznámení s naší historií a současností. K této příležitosti budeme vydávat brožuru, kde chceme zachytit celých 100 let našeho působení.

Když jsme v prosinci 2021 dopisem oslovili naše příznivce a společnosti v naší obci, vůbec jsme nedoufali v tak hojnou účast a nesmírně si toho vážíme.

V časech, kdy každý za poslední dva roky řeší někdy i existenční situaci společnosti, jsme doufali v jakoukoliv podporu, protože bychom moc rádi, kdybychom mohli úroveň těchto oslav pozvednout nejen díky
i malému finančnímu příspěvku, ale díky jakékoliv formě podpory. Možnost zapojit se je stále aktu-ální.

Za nejen finanční příspěvek můžeme nabídnout prezentaci Vaší spo-lečnosti na našich webových stránkách, facebookové skupině, Instagramu, v diáři 2023, Zpravodaji obce Stehelčeves, v almanachu vydaného ku příležitosti oslav, ale i třeba banner umístěný v našem areálu, vyhlášení moderátorem na samotné akci. Stupeň prezentace by se odvíjel od výše příspěvku.

Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří se již připojili, za finanční dary:

Obec Stehelčeves, JKsound.CZ, Filtr Pro s.r.o., Anglický Resort s.r.o., KMITEX s.r.o., Pavel Rejdík, Dobrá zahrada s.r.o., Marek Furthner.

Děkujeme i za přislíbené dary do hlavní tomboly, která bude k dispozici na základě dobrovolného vstupného.

Filtr Pro s.r.o., Bára Kolorosová - Sladkosti ze mlejna, Řeznicví Shon - Pražanka.

Díky také patří mediálnímu partnerovi Kladenský deník.

V případě zájmu nás sponzorovat nebo jakkoliv podpořit, nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Marcela Rytířová,

vedoucí realizačního týmu 100 let SK Stehelčeves

(tel: 724 342 526, skstehelceves@seznam.cz)

Děkujeme za přečtení těchto řádků, které bychom rádi zakončili přáním radostných a šťastných chvil. Budeme se moc těšit, pokud s námi toto jubileum oslavíte a v červnu se potkáme na HŘIŠTI!

Za realizační tým oslav

Marcela Rytířová